Banner Image

Maint: small large

Cyflwyniad

Mae'r wefan hon yn anelu at eich helpu chi i ddatblygu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli eich diabetes. Yn yr adran hon, fe gewch wybodaeth ar amrywiaeth o destunau, o ofalu am eich traed i wybod sut i ofalu am eich diabetes pan fyddwch chi'n sâl. Ychydig iawn o sefyllfaoedd a geir mewn bywyd bob dydd lle mae'n rhaid cael cysylltiad uniongyrchol gyda gweithiwr iechyd proffesiynol. Fe ddylai'r wybodaeth yma eich helpu i ddatblygu'n berson sy'n rheoli ei diabetes, pwysedd gwaed a lefelau colesterol yn dda ac sydd â dealltwriaeth glir o sut i ddelio gyda heriau bob dydd diabetes, heb orfod gofyn am help