Banner Image

Maint: small large

Sut i Chwistrelli Inswlin

Sut ydw i'n chwistrellu'r inswlin ?

Ble mae'r mannau addas ?

Gofalu am y mannau lle mae'r pigiadau'n cael eu rhoi

A oes gwahaniaeth yn y ffordd y mae'n cael ei amsugno o fannau gwahanol ?

A oes angen diheintio fy nghroen ?

Rhoi'r pigiadau

Sut i gadw'r boen i leiafrif

Problemau yn safle'r pigiad

 

Sut ydw i'n chwistrellu'r inswlin ?

Caiff inswlin ei chwistrellu i mewn i'r haenen o fraster o dan y croen gan ddefnyddio nodwydd a chwistrell neu ddyfais pen. Mae chwistrellu inswlin trwy ddefnyddio nodwyddau modern yn gymharol ddi-boen.

 

Ble mae'r mannau addas?

. Rhan flaen neu allanol y ddwy glun
. Rhan allanol uchaf bochau'r pen ôl
. Y croen dros y bol ychydig yn is na'r umbilicus
. Arwynebau allanol a chefn pen y breichiau (argymhellir hyn dim ond os yn defnyddio nodwydd 5 neu 6mm bach neu os yw person arall yn rhoi'r inswlin)

 

Gofalu am y mannau lle mae'r pigiadau'n cael eu rhoi

Defnyddiwch fan gwahanol bob dydd. Os ydych yn defnyddio'r un man ceisiwch symud lleoliad y pigiad fodfedd neu fwy

 

A oes gwahaniaeth yn y ffordd y mae'n cael ei amsugno o fannau gwahanol?

Oes. Mae inswlin yn dueddol o gael ei amsugno'n fwy cyflym o ben y fraich a'r bol ac yn fwy araf o'r cluniau a bochau'r pen ôl. Fe allwch gymryd mantais o hyn trwy roi eich pigiad bore yn eich bol a phigiad y nos yn eich clun.

 

A oes angen diheintio fy nghroen?

Nid oes angen defnyddio alcohol i lanhau'r croen. Gwnewch yn siwr eich bod wedi golchi eich dwylo gyda sebon a dwr a bod lleoliad y pigiad yr un mor lân.

 

Rhoi'r pigiadau

Os ydych yn defnyddio cyfuniad:
. cymysgwch yr inswlin yn dda!
. codwch blygiad o groen
. rhowch y nodwydd yn erbyn darn o groen sydd pellter call oddi wrth y pigiad diwethaf
. dylech osgoi gwythiennau arwynebol yr ydych yn gallu eu gweld
v rhowch y pen neu'r chwistrell ar ongl sgwâr i'r croen a rhowch y nodwydd at ei ddyfnder llawn cyn chwistrellu. Peidiwch â chwistrellu'n rhy gyflym na gwasgu'n rhy galed wrth chwistrellu
. gwasgwch y chwistrell a rhowch amser (ychydig o eiliadau) i'r ddos i gael mynd i mewn i'r corff cyn tynnu'r nodwydd allan. Mae hyn yn gostwng y perygl i inswlin dreiddio allan. Peidiwch â synnu os bydd diferyn o waed neu inswlin yn dod allan gyda'r nodwydd. Mae hyn yn eithaf normal.
. rhowch y nodwydd sydd wedi'i defnyddio yn y cynhwysydd sydd gennych ar gyfer eitemau miniog.

 

Sut i gadw'r boen i leiafrif

. ewch i mewn i'r croen yn gyflym
. peidiwch a thrafod y nodwydd na newid cyfeiriad unwaith y byddwch wedi ei rhoi i mewn
. peidiwch ag ailddefnyddio nodwyddau y gallwch eu taflu i ffwrdd
. gwnewch yn siwr fod yr inswlin ar dymheredd ystafell

 

Problemau yn safle'r pigiad

Efallai y gwelwch chi bod clais o amgylch lleoliad y pigiad. Mae hyn am eich bod wedi tyllu llestri gwaed bach.
'Lipohypertrophi' - weithiau fe welwch chi bod mannau talpiog yn lleoliad y pigiad. Mae hyn oherwydd y cynnydd yn y meinwe brasterog yn lleoliad y chwistrelliad sy'n digwydd oherwydd yr inswlin. Mae'n ddiniwed ond weithiau nid ydyw'n edrych yn neis iawn. Mae'r ffordd y mae'r corff yn amsugno inswlin yn gallu amrywio o'r mannau talpiog hyn ac fe ddylech osgoi chwistrellu i mewn i dalpiau brasterog.
'Lipoatrophi' - mae hyn yn cyfeirio at golli braster yn lleoliad y pigiad ac fe allai hyn arwain at iselfannau ( depressions ) yn y croen